Nieuws

Corona maatregelen

Beste ouders
Beste leden

Door de huidige corona maatregelen hebben we besloten om onze activiteiten te verdelen over zaterdag en zondag, zo kunnen wij genoeg speelruimte voor elke bubbel voorzien.

De ribbels, Speelclub jongens en kwiks zullen elke zaterdag chiro hebben van 14u-17u. Elke zondag zullen de Speelclub meisjes, rakkers, toppers en aspi’s chiro houden van 14u-17u. De tippers zullen om de twee weken aansluiten bij de zaterdaggroep, de keti’s zullen om de twee weken aansluiten bij de zondaggroep.

Op de chirosite (www.chiroloksbergen.be) vind je onder de rubriek ‘agenda’ elke week het overzicht voor wie er chiro heeft.

Indien er meer dan 10 leden aanwezig zijn, zal de groep in twee gesplitst worden. De leiding weet graag op voorhand hoeveel leden er aanwezig zullen zijn om de spelletjes beter voor te bereiden en de groepen in te delen (indien nodig). Zij zullen jullie hiervan op de hoogte brengen en meer info hierover bieden.

Hieronder vinden jullie de afspraken nog eens op een rijtje:
- Er mogen 10 leden in één bubbel.
- Wij vragen aan ouders of leden om VOOR de chiro begint, te laten weten of hun kind zal komen. Zo kunnen wij de groepen & leiding indelen.
- Het ophalen en afzetten van de leden, zal nog steeds op de Panoven gebeuren.
- +12 draagt verplicht een mondmasker. Ook de ouders bij het brengen en afhalen.
- We spelen steeds buiten!
- Er is nog steeds een pauzemoment voor chips en een drankje.
- Ben je ziek? Dan blijf je thuis.

Wij hopen heel wat gezichtjes de komende weken terug te zien!

Nog vragen? Aarzel dan zeker niet om de leiding te contacteren!

Wij hopen op deze manier jullie een fijne maar veilige zaterdag- of zondagnamiddag te bezorgen!

Bedankt voor jullie vertrouwen!
Stay safe!

Groetjes, de leiding

Inktpatronen binnenbrengen

Beste chirovrienden

Onze Chiro is gestart met het inzamelen van lege inktpatronen van een bepaald type. Deze zullen gerecycleerd worden en in ruil voor 60 lege inktpatronen krijgt de Chiro een extra centje dat zeker van pas zal komen. Om te weten om welke types het gaat, refereren we graag naar onderstaande foto.
Heb jij lege patronen uit onderstaande lijst, dan zouden we het fijn vinden als je deze aan ons bezorgd. Hoor ook zeker bij familie, vrienden, werk... of zij ons kunnen helpen. Je kan deze patronen bij alle leiding of volwassen begeleiding binnenbrengen.

Wij hopen dat we, samen met jullie, van deze actie een succes zullen maken.
Alvast bedankt!

Startdagboekje

Hier vinden jullie het startdagboekje terug, hierin staan allerlei belangrijke datums, de gegevens van de leiding, wat uitleg over de Chiro en nog zoveel meer in!

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.